Stichting BIM Loket is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden. Op termijn wordt ook het beheer van deze standaarden hier ondergebracht. Het BIM Loket versterkt de onderlinge aansluiting van (inter)nationale standaarden. Gebruiker van open BIM-standaarden? Stel uw vraag aan ons!

Vul de enquête Adoptie open BIM-standaarden in!

27-09-2016
Het BIM Loket is in april 2015 opgericht om brede implementatie van BIM met open BIM-standaarden te bevorderen. Om een beeld te krijgen van het gebruik, willen wij jaarlijks de mate van adoptie van de verschillende standaarden in de markt meten. U kunt ons helpen door een korte online vragenlijst in te vullen.  lees verder
 

Atlas van open BIM-standaarden: wegwijs in de wereld van de open BIM-standaarden

20-09-2016
Het BIM Loket heeft de open BIM-standaarden in kaart gebracht. De Atlas van open BIM-standaarden biedt een overzicht van de standaarden en belicht hun onderlinge relaties vanuit verschillende invalshoeken.  lees verder